Missió i objectius

Nostre objectiu

La Fundació Institut Confuci de Barcelona és una institució constituïda per Casa Asia, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i  la Universitat d’Estudis Estranjers de Beijing , Xina . És una institució no lucrativa creada amb la finalitat de promoure el desenvolupament de l’ensenyament i la cultura xineses a Catalunya.

Fins

 • Difondre l'idioma i la cultura xinesa

Missió

 • Establir aliances amb universitats, centres docents i entitats culturals perquè els ciutadans de Catalunya puguin accedir a la formació i cultura xinesa, realitzant tot tipus de cursos.
 • Col·laborar amb les institucions docents de Catalunya per a l'elaboració de plans d'ensenyament d'idioma xinès
 • Formar als ciutadans en totes les especialitats de l'idioma xinès.
 • Formar a professors de xinès modern
 • Oferir una biblioteca i serveis de consulta amplis als ciutadans de Catalunya

Activitats

 • Ensenyament de la llengua xinesa amb mètodes diversos, inclosos multimèdia i internet
 • Realització de cursos relacionats amb la llengua xinesa per a diverses finalitats:
 • Empresarials: preparació per a la realització d'estudis a la Xina, per a treballs concrets, per a la preparació d'exàmens o altres
 • Diferents especialitats: traducció i interpretació, turisme, comerç, banca i medicina tradicional xinesa, entre altres
 • Realització de cursos que pertanyin en programes acadèmics xinesos oficials, acceptats pels centres d'ensenyament de la República Popular de la Xinesa
 • Organització de cursos de formació de professors de xinès modern
 • Celebració dels Exàmens Oficials de Nivell de Xinès (HSK) i d'exàmens de certificació per a la capacitació de l'ensenyament del xinès com a llengua estrangera
 • Oferta oberta d'un servei de consulta de llibres, materials i documentació
 • Ajuda a les institucions catalanes i espanyoles d'ensenyament del xinès per a l'elaboració de programes o plans d'ensenyament Promoció de la creació de títols propis i altres certificacions conjuntes amb universitats o altres centres d'educació Divulgació de materials didàctics xinesos i recomanació de professors xinesos
 • Elaboració de materials didàctics del xinès aplicables a l'ensenyament local
 • Desenvolupament d'activitats acadèmiques i organització de concursos relacionats amb la llengua i la cultura xineses
 • Exhibició de pel·lícules i de programes de televisió de la Xinesa
 • Prestació d'assessorament a qui vulgui estudiar, treballar i fer negocis en Xinesa
 • Desenvolupament d'altres activitats, com per exemple recerca acadèmica sobre la Xina